Gedragscode WKSvzw

Een gedragscode is een nuttig instrument om discussies betreffende ongewenst gedrag in de club te vermijden.
De gedragscode wordt duidelijk gecommuniceerd (o.a.  via  website) zodat ieder bestuurslid, trainer, lid van de club en bezoeker op de hoogte is van de normen die onze club hanteert.

Het bestuur en de trainers verstrekken u hierover ook graag aanvullende toelichting.
De voledige document kan u hier nalezen.