Bloso erkende lesgevers

Onze trainers zorgen dat de sporters op een veilige en organisatorisch kwaliteitsvolle manier kunnen oefenen.
De onderstaande trainers zijn daartoe, naast de sportspecifieke gradaties, ook Bloso gekwalificeerd :

Bloso Initiator
- Luc Dutoit
- Dominique Devos

Bloso aspirant-Initiator
- Sara Devos
- Elke Devos